Desemnare câștigător – Forumuri comune ale pietei muncii

Vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului care are ca obiect Organizarea a doua Forumuri commune ale pietei muncii, în cadrul proiectului cu titlul Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county, acronim ENCOCH, având ID  proiect ROHU370, finanțat din Programul Interreg V-A Romania – Ungaria, a fost desemnată ca și câștigătoare, pe baza criteriului celui mai mic preț, oferta depusă de ASOCIATIA CULTURALA PENTRU PROMOVAREA VALORILOR SI TRADITIILOR SATMARENE „PROSAT.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de: 48.000 lei.

 

parteneriat