Desemnare câștigător – lucrări de renovare clădire

Vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului care are ca obiect lucrări de renovare clădire și lucrări de instalații sanitare, electrice, termice si de aer condiționat, în cadrul proiectului cu titlul Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county, acronim ENCOCH, având ID  proiect ROHU370, finanțat din Programul Interreg V-A Romania – Ungaria, a fost desemnată ca și câștigătoare, pe baza criteriului celui mai mic preț, oferta depusă de SC LUK TRUST CONSTRUCT 2004 SRL.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de: 708.056,632 lei, la care se adaugă TVA.

 

parteneriat