Conferință de presă din 29.09.2021 proiectul ROHU370 „Intensificarea cooperării dintre camere de comerţ şi meşteşuguri în vederea îmbunătățirii ocupării forței de muncă în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a județului Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyiregyháza, Ungaria), respectiv Camera Mesteșugarilor Satu Mare derulează proiectul ROHU370 „Intensificarea cooperării dintre camere de comerţ şi meşteşuguri în vederea îmbunătățirii ocupării forței de muncă în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, implementat prin Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională(FEDR), completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, România și Ungaria, având un buget total de 1.413.969 EUR, din care contribuţia Uniunii Europene este de 1.201.873,65 EUR.
Proiectul se derulează în perioada 01.02.2020-31.07.2022.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere, ca rezultat al intensificării relațiilor de cooperare dintre organizaţiile partenere – Camerele de Comerț și Industrie din Satu Mare, respectiv din Szabolcs-Szatmár-Bereg și Camera Mesteșugarilor Satu Mare, prin organizarea unor activități comune şi stabilirea de noi contacte în domeniul economic.

Activități realizate de către CCIASM:

 • Demararea înființării unui Centru de mobilitate transfrontalieră, care va oferi un loc real adecvat și, de asemenea, o platformă on-line în care angajatorii, angajații și solicitanții de locuri de muncă vor dobândi cunoștințe și abilități educaționale și profesionale pentru a depăși obstacolele mobilității către țara vecină;
 • O analiză a pieței forței de muncă în regiunea transfrontalieră;
 • O bază de date on-line, cu actualizare permanentă, cu oferte și cereri de locuri de muncă;
 • Elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare a serviciilor de sprijin a mobilităţii și a planurilor de acțiune;
 • Elaborarea unui Ghid de bune practici, respectiv a unui Ghid de promovare a produselor și serviciilor locale şi a unui Ghid de promovare a investițiilor.
  În această perioadă se lucrează la:
 • Organizarea unui program de dezvoltare antreprenorială pe model Plato, în 4 grupe a câte 10 antreprenori;
 • Organizarea unor evenimente comune de promovare a oportunităților zonei transfrontaliere precum activități de orientare profesională, 4 târguri de locuri de muncă bilaterale și 9 vizite de lucru transfontaliere;
 • Organizarea a două forumuri care să reunească toate instituțiile interesate de pe piața muncii pe ambele părți ale graniței;
 • Organizarea unor serii de cursuri antreprenoriale și vocaționale pentru facilitarea accesului pe piața muncii din zona transfrontalieră, tematica fiind: managementul proiectelor, management financiar în perioadă de criză, comunicare și leadership, digitalizare și competențe informatice on-line și inspector SSM.

Activitățile propuse a fi implementate vor avea un impact social semnificativ asupra dezvoltării judeţelor Satu Mare, respectiv Szabolcs-Szatmár-Bereg prin dezvoltarea economică și creșterea ocupării forței de muncă, acestea având, de asemenea, un efect pozitiv asupra populației locale.

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la Daniela Culic – coordonator profesional de proiect – la telefon 0261-710790 sau prin e-mail la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe partea ungară a acesteia.

parteneriat

Materiale video

 

Materiale foto