Anunt de atribuire privind achizitia de Servicii organizare evenimente –  program de dezvoltare antreprenoriala transfrontaliera tip Plato (CPV 79952000-2,  în cadrul proiectului cu titlul  „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria.

În urma publicării INVITAȚIEI DE PARTICIPARE/CERERII DE OFERTĂ nr. 380/10.09.2021,  achizitorul a primit două oferte.

Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect achizitia de Servicii organizare evenimente –  program de dezvoltare antreprenoriala transfrontaliera tip Plato (CPV 79952000-2, este cea depusă de ofertantul SC Expert All SRL.

proiect