Anunt de atribuire privind achizitia de Materiale informative și de promovare,  în cadrul proiectului cu titlul  „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” –  „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria.

În urma publicării INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 90/25.03.2020,  achizitorul a primit trei  oferte.

Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect achizitia de – Produse informative şi de promovare  este cea depusă de ofertantul  SC TREND SERVICE SRL.

proiect