INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 283/24.09.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 212/27.07.2020
iunie 8, 2021
INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 310/08.10.2020
iunie 8, 2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 283/24.09.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/CERERE DE OFERTĂ nr. 283/24.09.2020

privind achiziția de Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice, în cadrul proiectului cu titlul Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“ , având cod eMS ROHU370, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria

 

 1. Introducere

Pentru implementarea proiectului „Enhancing co-operation between chambers to improve employment in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg county” – „Intensificarea cooperării dintre camere în vederea îmbunătațirii ocupării în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg“, Camera de Comert si Industrie Satu Mare denumită în continuare CCIASM, în calitate de solicitant/partener, dorește să achiziționeze pentru activitățile incluse în proiect, respectiv Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice. Prezenta cerere de ofertă conţine cerințele minime care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanţi să elaboreze oferta în funcţie de necesitățile achizitorului.

 1. Datele de identificare ale achizitorului

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Decebal nr.4, telefon 0261-710790, fax 0261-715058, având cod unic de înregistrare RO 4376580, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0030 0793 4000 deschis la Banca Unicredit– Sucursala Satu Mare, reprezentată de doamna Culic Daniela – Director general.

 1. Sursa de finanțare

Contractul este finanțat din Programul INTERREG V-A România-Ungaria, conform contract nr. 49512/30.03.2020, cu implementare din data de 01.02.2020, pe parcursul a 24 luni.

 1. Procedura aplicată

Serviciile pentru atribuirea cărora se organizează prezenta procedură se vor achiziționa prin cumpărare directa. Procedura se va finaliza prin atribuirea unui contract de Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice.

 1. Obiectul contractului: Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice

Coduri CPV

779311200-9 Servicii de realizare de studii

72320000-4 Servicii de baze de date

 1. Descrierea serviciilor – Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice :
 • CONCEPEREA DOCUMENTULUI ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ (ACTIVITATEA A.T1.1; LIVRABIL D.T1.1.1)

Strategia de dezvoltare integrată, bazată pe rezultatele anchetei și analizei pieței forței de muncă, detaliază obiectivele și prioritățile pentru crearea unei piețe comune a forței de muncă. Planurile de acțiune specifice județului identifică activitățile necesare și grupurile țintă aferente necesare pentru promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă, consolidarea rețelelor de cooperare instituțională și ocuparea forței de muncă și creșterea atractivității formării profesionale.

Pentru completarea acestei strategii elaborate de partenerul maghiar, partenerul român prin prezenta achiziţie de servicii trebuie sa îndeplinească următoarele:

 • Colectarea datelor românești pentru dezvoltarea strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune, în consultare cu expertul extern al partenerului principal.
 • Descrierea detaliată a activităților planului de acțiune, e planificat de partenerii români în limba engleză într – o structură agreată cu expertul extern al partenerului principal.
 • Traducerea în limba română a rezumatului de cel puțin 10 pagini în limba engleză a Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune pentru teritoriul Satu Mare.
 • REALIZAREA UNEI ANCHETE ȘI ANALIZE DE PIAȚĂ A MUNCII (ACTIVITATEA A.T2.1; LIVRABILUL T2.1.1)

Pentru a implementa cu succes proiectul, este esențial să se obțină o imagine cuprinzătoare a situației pieței muncii din regiune. Proiectul va ajuta la explorarea situației pieței muncii printr-un sondaj și o analiză cuprinzătoare a pieței muncii. Rezultatele studiului și analizei pieței forței de muncă vor contribui la dezvoltarea strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune.

Partenerul român desfășoară un sondaj și o analiză online a pieței forței de muncă în județul Satu Mare. Obligațiile furnizorului extern de servicii selectat sunt următoarele:

 1. Realizarea unui sondaj online (prin chestionare) privind ocuparea forței de muncă:
 • Traducerea din maghiară în română a unui chestionar format din 48 de întrebări, creat de expertul independent al partenerului principal, Anexa 1 la prezenta.
 • Organizarea unui sondaj de chestionare online în județul Satu Mare (România) (sunt necesari cel puțin 100 de respondenți).
 • Prelucrarea răspunsurilor participanților români la sondaj, într-un document Excel (creat de expertul independent al partenerului principal) în limba engleză.

 

 1. Analiza rezultatelor sondajului online în cel puțin 20 de pagini.

Sondajul și analiza online a pieței forței de muncă ar trebui repetate înainte de închiderea proiectului, 31.01.2022.

 • ALTE ANALIZE ȘI STRATEGII PE PIAȚA MUNCII (LIVRABIL D.T1.1.2)

În afară de dezvoltarea strategiei integrate și a planurilor de acțiune, este important pentru implementarea cu succes a programului, să se producă alte documente profesionale care să servească în mod eficient implementării proiectului. În timpul implementării proiectului, vor fi dezvoltate următoarele analize și strategii: Manual de bune practici; Strategia locală de dezvoltare a produselor și serviciilor; Strategia transfrontalieră de stimulare a investițiilor.

Documentele sunt pregătite cu implicarea unor experți externi, cu coordonarea partenerului principal. Deși costurile pregătirii acestor documente sunt contabilizate pentru partenerul principal, toți partenerii sunt implicați activ în pregătirea lor (furnizarea datelor și informațiilor necesare, revizuirea proiectelor și documentelor finale).

Partenerii români vor contribui la elaborarea Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune.

În acest scop, obligațiile furnizorului extern de servicii selectat sunt următoarele:

 1. Furnizarea datelor românești necesare dezvoltării altor studii și strategii în consultare cu expertul extern al partenerului principal.
 2. Traducerea prezentării pentru Strategia de stimulare a investițiilor transfrontaliere, care poate fi utilizată în negocierile investitorilor (minimum 20 de diapozitive/slides) din engleză în română.
 3. Realizarea unui chestionar privind consumul de produse locale (sunt solicitați cel puțin 100 de respondenți) din judeţul Satu Mare, principalii actori de pe piaţa muncii (reprezentanți ai companiilor, meșteșugari, instituții de formare,etc.)
 4. Analiza rezultatelor sondajului online privind consumul de produse locale în cel puțin 10 pagini în limba engleză.

LISTA STATISTICILOR NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE INTEGRATE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE (D.T1.1.1)

Următoarea listă detaliază datele statistice de care este nevoie pentru a scrie Strategia de dezvoltare integrată și pentru a încărca date statistice în baza de date IT și site-ul web.

La descărcarea statisticilor, trebuie luate în considerare următoarele:

 • datele naționale și județene ale tuturor statisticilor ar trebui interogate din baza de date statistică relevantă;
 • interogările privind seriile temporale ar trebui efectuate din 2011 până la cele mai recente date;
 • este necesară descărcarea datele din 2002 (anul ultimului recensământ în România , înainte de recensământul din 2011).
 • datele sunt marcate în tabel (în text), care sunt disponibile numai ca date naționale sau regionale în România;
 • datele disponibile la nivel municipal sunt marcate (cu x) în coloana de decontare;
 • din datele de decontare, este necesar să descărcați datele evidențiate cu roșu pentru toate așezările din județ;
 • aceste date vor fi utilizate în secțiunea de vizualizare a datelor statistice a bazei de date IT și a paginii web.
 • în cazul datelor lunare privind șomajul municipal, este necesară descărcarea tuturor datelelor lunare din 2015, până în prezent.
DATE SPAȚIALE DE SERIE LUNGĂ:
Demografie An Județul Decontare
1.1. Populația rezidentă (+ cota și modificarile) 2001, începând din 2011 X X
1.2. Populația după sex (+ cota) 2001, începând din 2011 X X
1.3. Populația după vârstă 2001, începând din 2011 X X
1.4. Indice de îmbătrânire 2001, începând din 2011 X X
1.5. Speranța de viață 2001, începând din 2011 X
1.6. Creșterea sau scăderea naturală a populației 2001, începând din 2011 X X
1.7. Rata de creștere sau scădere naturală a populației 2001, începând din 2011 X X
1.8. Raportul de dependență (bătrânețe, copil) 2001, începând din 2011 X X
1.9. Migrația internă între regiuni 2001, începând din 2011 X X
1.10. Rata migrației nete (la 1000 de locuitori) 2001, începând din 2011 X X
1.11. Migrația străină între Ungaria și România (HU – cetățeni români) 2001, începând din 2011 X
Forța de muncă, venituri
2.1. Angajați (cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) 2001, începând din 2011 X 2011
2.2. Rata de angajare 2001, începând din 2011 X 2011
2.3. Populația economic activă (15-64 ani) 2001, începând din 2011 X 2011
2.4. Rata de activitate 2001, începând din 2011 X 2011
2.5. Șomeri (15-64 ani) 2001, începând din 2011 X 2011
2.6. Rată de șomaj 2001, începând din 2011 X 2011
2.7. Persoane angajate la 1000 de locuitori 2001, începând din 2011 X 2011
2.8. Persoane angajate pe sector (agricultură; industrie; servicii; +%) 2001, începând din 2011 date regionale / de țară
2.9. Câștiguri salariale brute nominale medii 2001, începând din 2011 X
2.10. Câștigul salarial mediu nominal lunar mediu 2001, începând din 2011 X
2.11. Numărul contribuabililor la o mie de locuitori 2001, începând din 2011 X X
2.12. Venituri care formează o bază de impozit pe venitul personal pe contribuabil (mii Lei ) 2001, începând din 2011 X X
2.13. Rata sărăciei 2001, începând din 2011 X
2.14. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați 2001, începând din 2011 X X
2.15. Numărul de solicitanți de locuri de muncă (debutanţi)înregistrați 2001, începând din 2011 X X
2.16. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați pe parcursul unui an 2001, începând din 2011 X X
2.17. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați al căror cel mai înalt nivel de calificare este vocațional, vocațional de nivel superior sau nivel de școală secundară generală 2001, începând din 2011 X X
2.18. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați al căror cel mai înalt nivel de calificare este nivelul universitar 2001, începând din 2011 X X
2.1 9 . Numărul de angajați publici 2013-2019 X X
2. 20 . Numărul mediu anual de angajați după aria geografică a unității locale 2001, începând din 2011 X
2.2 1 . Migratori recenți din UE-28 în vârstă de muncă (20-64), după naționalitate (coloane) și țara de reședință (rânduri), 2016 ultimele date statistice date de țară
Educaţie
3.1. Numărul de elevi din învățământul primar (după locația școlilor) – instituții de învățământ primar și secundar ( după tipul de școală , de exemplu, liceu, școală profesională etc. 2001, începând din 2011 X X
3.2. Studenți cu normă întreagă la o mie de locuitori (după tipul de școli secundare) 2001, începând din 2011 X X
3.3. Studenți cu normă întreagă de formare universitară terțiară (BA / BSc) și postuniversitară (MA / MSc) după locul de reședință permanent 2001, începând din 2011 X
3. 4 . Studenți cu normă întreagă de formare universitară terțiară (BA / BSc) și postuniversitară (MA / MSc) în funcție de locul unităților de activitate 2001, începând din 2011 X X
3. 5 . Studii universitare de licență și absolvenți de învățământ superior la o mie de locuitori 2001, începând din 2011 X X
3. 6 . Populația după nivelul de studii * 2001, începând din 2011 X 2011
3. 7 . Niveluri de studii (25-64) – niveluri ISCED 2001, începând din 2011 date regionale
Conturi naționale
4.1. PIB 2001, începând din 2011 X
4.2. PIB-ul pe cap de locuitor 2001, începând din 2011 X
4.3. PIB pe cap de locuitor ca procent din media națională 2001, începând din 2011 X
4. 4 . PIB pe cap de locuitor ca procent din media UE-27 (pe baza SPP) 2001, începând din 2011 X
4. 5 . Distribuția valorii adăugate brute pe industrii 2001, începând din 2011 X
4. 6 . Întreprinderi cu investiții străine directe 2001, începând din 2011 X
4. 7 . Angajați din activitatea de cercetare și dezvoltare ( 2001, începând din 2011 X
4. 8 . Cheltuieli totale de cercetare și dezvoltare 2001, începând din 2011 X
Statistica întreprinderii
5.1. Numărul de întreprinderi active 2001, începând din 2011 X X
5.2. Numărul de întreprinderi active la 1000 de locuitori 2001, începând din 2011 X X
5.3. Numărul și rata întreprinderilor active pe industrii 2001, începând din 2011 X X
5. 4 . Întreprinderi active după clasele de mărime ale numărului de angajați 2001, începând din 2011 X X
DATE LUNARE PRIVIND ȘOMAJUL MUNICIPAL :
6.1. Numărul de solicitanți de locuri de muncă lunar ( din ianuarie 201 9 în continuare ) X X
6.2. Numărul de solicitanți de locuri de muncă înregistrați pe parcursul unui an lunar (din ianuarie 201 9 în continuare) X X
6.3. Populația în vârstă de muncă (număr de bărbați cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani și femei cu vârste între 15 și 64 de ani) lunar (din ianuarie 201 9 în continuare) X X

* Proporția celor cu vârsta de 18 ani și peste cu diplomă de liceu ca procent din grupa de vârstă corespunzătoare ; Proporția celor în vârstă de 25 de ani și peste cu o diplomă de facultate sau universitate ca procent din grupa de vârstă corespunzătoare

TERMS OF REFERENCE for external services In connection with the development of the INTEGRATED DEVELOPMENT STRATEGY AND ACTION PLANS, the labor market survey and analysis and Other labour market analyses and strategies, este anexat prezentei.

 1. Graficul de livrare al serviciilor

Servicii de studiul pieței muncii si baze de date de analize statistice, vor fi livrate pe intreaga durata de implementare a proiectului ROHU370, pana la finalizarea proiectului la 31.01.2022, respectând următoarele termene :

TERMENELE LIMITĂ:

Sarcini Termen limita
1. Colectarea datelor statistice românești pentru dezvoltarea Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune . 12.10.2020
2. Descriere detaliată a activităților planului de acțiune planificat de partenerii români 15.11.2020
3. Traducerea în limba română a rezumatului de cel puțin 10 pagini în limba engleză a Strategiei de dezvoltare integrată și a planurilor de acțiune pentru teritoriul Satu Mare 15.12.2020
4. Organizarea unui studiu de piață a muncii (prin chestionar) despre ocuparea forței de muncă 20.10.2020
5. Analiza rezultatelor sondajului online 30.10.2020
6. Furnizarea datelor românești necesare dezvoltării altor studii și strategii 30.10.2020
7. Realizarea unui chestionar privind consumul de produse locale din partea românească 30.10.2020
8. Analiza rezultatelor sondajului online privind consumul de produse locale în cel puțin 10 pagini în limba engleză 10.11.2020
9. Traducerea prezentării pentru Strategia de stimulare a investițiilor transfrontaliere 10.12.2021
10. Servicii de traducere. 28.02.2021

 

 1. Receptia serviciilor

Plata facturii se va efectua prin ordin de plată în maxim 5 de zile de la data emiterii acesteia. Aceasta va fi emisă numai după semnarea de către părțile contractante a procesului verbal de recepție al serviciilor, respectându-se prețurile din contract.

 1. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Oferta trebuie să includă denumirea sarcinilor de îndeplinit, prețul ofertei și perioada de valabilitate a ofertei.

 1. Modul de prezentare al ofertei

– oferta depusă trebuie să cuprindă toate serviciile solicitate de către achizitor.

– oferta va conține:

propunerea tehnică: ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele obligatorii prevăzute în cererea de ofertă; în acest sens operatorul economic va prezenta o descrierea a serviciilor ofertate.

Ofertantul va ataşa o dovadă a experienţei anterioare care poate fi una din următoarele :

– o strategie de piață a muncii

– un plan de acțiune pe piața muncii

– un chestionar privind piața muncii

– un sondaj și / sau o investiție pe piața muncii

– strategie de referință și / sau strategie de dezvoltare economică. Cel mai mic preț cu același conținut va fi acceptat în timpul evaluării ofertelor.

propunerea financiară: ofertantul va prezenta în propunerea financiară prețul ofertei, care va include toate costurile necesare furnizării serviciilor si va fi exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul va specifica daca este sau nu este plătitor de TVA.

Depunerea ofertei: Termenul limită de depunere a ofertelor va fi 01.10.2020, orele 16:00. Depunerea se consideră valabila la sediul CCIASM din Satu Mare, str. Decebal nr. 4, et. II, Secretariat, sau prin e-mail trimis maxim la data de 01.10.2020, orele 16:00, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.com.

 

Toate documentele întocmite de către ofertant cu scopul participării la procedura de achiziție publică, vor fi elaborate în limba română. Oferta va conține: Propunerea tehnică si financiară + anexe. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta(de la termenul limită de depunere a ofertelor) – 30 de zile.

 1. Solicitare clarificări

Solicitările de clarificărivor fi adresate de operatorii economici pe email, la adresa cameradecomert.satumare@yahoo.comcu maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsul la solicitările de clarificări vor fi transmise de către cameradecomert.satumare@yahoo.com, Camera de Comert si Industrie Satu Mare, pe email, în maxim 2 zile, operatorilor economici.

 

Anexe:

Anexa 1 – Formularul de ofertă

Anexa 2 – Declaratie evitare conflict de interese

Anexa 3 – Chestionare online 48 intrebari

Anexa 5 – Terms of reference

Anexa 6 – Prezentarea proiectului ROHU370

Anexele de mai sus nu sunt limitative, funcție de obiectul achiziției, achizitorul le poate completa.

Intocmit,

Bucurestean Alin

consilier juridic

Aprobat

Director General

Daniela Culic

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *